แผนพัฒนาตำบลสามปี
เรื่อง : แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2554 - 2556) ส่วนที่ 1-4
  รายละเอียด :

แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2554 -2556)


ส่วนที่ 1 บทนำ


ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ


ส่วนที่ 3 สรุปยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี


ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 151 คน