ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
06 ต.ค. 2564
2 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 ต.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 ก.ย. 2564
4 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
30 ก.ย. 2564
5 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 ก.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 ก.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
23 ก.ย. 2564
8 ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 ก.ค. 2564
9 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
05 ก.ค. 2564
10 ประกาศผลสอบพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
25 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20