ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 มิ.ย. 2563
2 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ต.ค. 2562
3 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 ต.ค. 2562
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 มิ.ย. 2562
5 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา โครงการเยาวชนรักบ้านเกิด ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
11 มี.ค. 2562
6 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
05 ก.พ. 2562
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
31 ม.ค. 2562
8 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สังกัดกองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
11 ม.ค. 2562
9 ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 ธ.ค. 2561
10 ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
24 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15