แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 ก.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่5พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ส.ค. 2564
3 การมีส่วนร่วมของโครงการประชาคมหมู่บ้าน ,ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 เม.ย. 2564
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
16 พ.ย. 2563
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
30 ต.ค. 2563
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 ส.ค. 2563
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 ส.ค. 2563
8 แผนพัฒนาท้องถิ่่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
17 มี.ค. 2563
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่2)พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
17 มี.ค. 2563
10 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
26 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4