ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ
เลขที่ 39 ม.3 ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา 82000


สำนักงานปลัด: 0-7646-0053
สำนักงานคลัง: 0-7646-0009
สำนักงานโยธา: 0-7646-0008
โทรสาร: 0-7646-0053

  E- mail :
office@phako.go.th
Web Site : WWW.PHAKO.GO.TH
 
แผนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ